Välkommen till VSFF:s hemsida!

VSFF är en sportfiskeförening som arrenderar Högestad-Christinehofs sträckor av Verkeån. Föreningen har i dagsläget funnits till i sex-sju år och har under denna tid stått för fiskekortsförsäljning, fisketillsyn, med mera.
 
Dessa sidor innehåller information om bland annat våra fiskeregler, priser på fiskekort och hur Du, som är intresserad av sportfiske i Verkeån, tar kontakt med oss. 
 
Om du vill förhöra dig om fiskekort eller vill ställa en fråga, maila oss på: vsff@vsff.se

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss!
 
Verkeåns Sportfiskeförening

 

 

Verkeåns Sportfiskeförening   epost: vsff@vsff.se