FISKEKORT

VSFF säljer fiskekort för Verkeån inom nedanstående fiskekortsområden, vilka är beskrivna under rubriken Fiskeplatser. Enbart årskort finns att köpa, dock medges fiskekortsinnehavare att två gånger per år medtaga gäst, se regler nedan.  
 
Om du är intresserad av fiskekort i Verkeån, hör av dig till VSFF på
e-mailadress vsff@vsff.se
 
Fiskekortsområde 1: Verkeåns mynning - Hallamölla
VSFF har 50 fiskekort inom detta område till försäljning inför varje fiskesäsong.  Fiskekortet kostar 1000 kr och gäller för perioden 2:a lördagen i januari-30 september. Övriga månader råder fredningstid och fiske efter öring är förbjudet.
 
Om det finns fiskekort kvar att köpa när säsongen har påbörjats gäller samma pris, 1000 kr, för återstående del av fiskesäsongen. 
 
Fiskekortsområde 2: Hallamölla - Brostorp
VSFF har 30 fiskekort inom detta område till försäljning inför varje fiskesäsong. Fiskekortet kostar 1000 kr och gäller för perioden 2:a lördagen i januari-30 september. Övriga månader råder fredningstid och fiske efter öring är förbjudet.
 
Om det finns fiskekort kvar att köpa när säsongen har påbörjats gäller samma pris, 1000 kr, för återstående del av fiskesäsongen. 
 
Gästfiskekort
Den som har fiskekort i Verkeån kan vid två tillfällen per säsong ta med sig en dagsfiskegäst, dock inte före den 1 februari och inte efter den 15 september. Särskilt gästfiskekort måste lösas av fiskekortsinnehavaren. Gästfiskekortet kostar 300 kr och gäller för en dags fiske. Dagsfiskegästen får endast behålla en fisk (havsöring eller bäcköring) enligt gällande minimimått och övriga bestämmelser.

 

 

Verkeåns Sportfiskeförening   epost: vsff@vsff.se